Zadanie 1. (1 pkt)

 Ten typ zadania wystąpił na egzaminie maturalnym.
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\cos\alpha=\frac{2}{13}\). Wtedy