0% rozwiązanych typów zadań

Zadanie 1. (1 pkt)

Liczby \(x_{1}\) i \(x_{2}\) są pierwiastkami równania \(x^2+8x+12=0\) i \(x_{1} < x_{2}\). Oblicz \(3x_{1}+x_{2}\).
Rozwiąż zadanie i zaznacz jedną z odpowiedzi.
Super! Zaznaczyłeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie zaznaczyłeś/aś prawidłowej odpowiedzi.