0% przygotowania do matury   •  Zaloguj się  •  Załóż konto

Zadanie 1. (0-1)

Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). Wtedy \cos\alpha jest równy
\alpha
5
12
13
Rozwiąż zadanie i zaznacz jedną z odpowiedzi.
Świetnie! Zaznaczyłeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie zaznaczyłeś/aś prawidłowej odpowiedzi.