Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria.

Cięciwa koła

Cięciwą koła nazywamy dowolny odcinek mający swe końce na brzegu koła:

S
cięciwa
cięciwa
dwie cięciwy koła