Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki

Regulamin

Niniejszy regulamin (zwany dalej "regulaminem") określa warunki dostępu i korzystania z serwisu zadaniacke.pl. Pod pojęciem "użytkownik" rozumie się każdą osobę, która korzysta z serwisu zadaniacke.pl za pośrednictwem dowolnego urządzenia czy oprogramowania.

1. Postanowienia wstępne

1.1. Założenie konta w serwisie zadaniacke.pl oznacza akceptację regulaminu.

2. Usługi świadczone przez serwis zadaniacke.pl

2.1. Serwis zadaniacke.pl świadczy usługę on-line przygotowania do matury podstawowej z matematyki (zwanej dalej "maturą") poprzez udostępnianie:

  • automatycznie generujących się zadań z rozwiązaniami, obejmujących pełny zakres obowiązujący na aktualnej maturze,
  • teorii omawiającej wszystkie wymagane na maturze podstawowej pojęcia i zagadnienia wraz z licznymi przykładami,
  • możliwości indywidualnego zdefiniowania zakresu zadań,
  • oceny przygotowania do matury na podstawie liczby przerobionych zadań,
  • dodatkowych informacji pomagających w nauce i przygotowaniu do matury.

2.2. Serwis zadaniacke.pl gwarantuje, że usługa będzie świadczona nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie i bezbłędnie, wyłączając sytuacje spowodowane awariami sprzętowymi.

3. Warunki posiadania konta w serwisie zadaniacke.pl

3.1. Użytkownik musi być człowiekiem. Zakładanie konta przez roboty bądź inne automatyczne oprogramowanie jest zabronione.

3.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta w sensie zachowania poufności ustalonego hasła do konta. Serwis zadaniacke.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezastosowania się do tego obowiązku.

3.3. Użytkownik nie może wykorzystywać serwisu zadaniacke.pl do jakichkolwiek celów nielegalnych lub niedozwolonych przez obowiązujące prawo.

3.4. Nie wolno modyfikować innej strony, tak aby sugerowała, że jest związana z serwisem zadaniacke.pl. Ograniczenie to nie obejmuje umieszczenia linków do serwisu zadaniacke.pl na stronach internetowych osób trzecich.

4. Bezpieczeństwo danych

4.1. Dane osobowe użytkowników w serwisie zadaniacke.pl są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

5. Zbieranie i wykorzystywanie danych

5.1. Jedynymi danymi jakie użytkownik musi podać podczas zakładania konta są: adres e-mail, płeć i hasło.

5.2. Danymi automatycznie zbieranymi przez serwis zadaniacke.pl są:

  • dane dotyczące rozwiązywanych zadań (w celu zapewnienia użytkownikowi optymalnej nauki i oceny przygotowania do matury),
  • data założenia konta i data ostatniej aktywności.

5.3. Dane zbierane w trakcie korespondencji są wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub jednoznacznej identyfikacji zgłaszanego problemu.

5.4. W przypadku naruszenia powyższego regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, serwis zadaniacke.pl może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

6. Ciasteczka (cookies)

6.1. Serwis zadaniacke.pl wykorzystuje mechanizm ciasteczek (cookies) w celu śledzenia sesji użytkownika.

6.2. Serwis zadaniacke.pl używa również ciasteczek dla usługi Google Analytics. Dane użytkowników są anonimowe.

7. Kontaktowanie się z użytkownikiem

7.1. Serwis zadaniacke.pl wysyła automatycznie na podany przez użytkownika adres e-mail potwierdzenia najważniejszych operacji tj. aktywacji nowego konta, zmiany lub odzyskania hasła, potwierdzenia zakupu pełnego dostępu, zerowania postępów i usunięcia konta.

7.2. Serwis zadaniacke.pl może wysyłać na podany przez użytkownika adres e-mail powiadomienia o:

  • akcjach promocyjnych,
  • zachodzących zmianach.

8. Zakup pełnego dostępu

8.1. Serwis zadaniacke.pl oferuje darmowe przygotowanie do matury z matematyki z trzech działów zadań. Dostęp do pozostałych siedmiu działów zadań jest płatny i wymaga założenia konta. Opłata wynosi 49,90 PLN na rok czasu.

8.2. Wszelkie rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, prowadzonego przez Przelewy24 – PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

8.3. Reklamacje dotyczące wykonanych przez serwis płatności prosimy wysyłać na adres e-mail kontakt@zadaniacke.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby firmy V101 Marcin Raniszewski, ul. Doktora Dworzaczka 8, 95-010 Dobra. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

9. Usunięcie konta

9.1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto. Serwis zadaniacke.pl nie przechowuje danych usuniętego konta.

10. Prawa autorskie

10.1. Układ graficzny jak i wszelkie treści widoczne w serwisie zadaniacke.pl (teksty i grafiki, z wyłączeniem treści zadań) są własnością majątkową firmy "V101 Marcin Raniszewski" (NIP: 7272603271, REGON: 101068764).

10.2. Zabrania się jakiegokolwiek utrwalania, w jakikolwiek sposób, na jakimkolwiek nośniku wszelkich materiałów zawartych w serwisie zadaniacke.pl.

10.3. Zawartość serwisu zadaniacke.pl może być wykorzystywana przez użytkowników wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Niniejszy regulamin stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a usługą świadczoną przez serwis zadaniacke.pl, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy, w tym wszelkie wcześniejsze wersje regulaminu.

11.2. Serwis zadaniacke.pl zastrzega sobie prawo do okresowego przejrzenia i aktualizacji regulaminu poprzez opublikowanie nowej wersji regulaminu na tej stronie, bez obowiązku informowania o tym użytkowników.

11.3. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem za każdym razem, gdy przystępuje do korzystania z serwisu zadaniacke.pl.

11.4. Dalsze korzystanie z serwisu zadaniacke.pl po wprowadzeniu zmian w regulaminie oznacza zgodę na zmieniony regulamin.

11.5. Wszelkie nieuregulowane kwestie w regulaminie podlegają zapisom kodeksu cywilnego.