0% przygotowania do matury

Zadanie (4 pkt)

Punkty K, L i M są środkami krawędzi CG, EH i AB sześcianu ABCDEFGH o krawędzi długości 8 (zobacz rysunek). Oblicz pole trójkąta KLM.
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
 Ten typ zadania wystąpił na maturze.
Rozwiąż zadanie i sprawdź swoją odpowiedź.
Świetnie! Otrzymałeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie otrzymałeś/aś prawidłowej odpowiedzi.