Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki

Zadanie (1 pkt)

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 2\times 6\times 3 jest równe
 Ten typ zadania wystąpił na maturze.
Rozwiąż zadanie i zaznacz jedną z odpowiedzi.
Świetnie! Zaznaczyłeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie zaznaczyłeś/aś prawidłowej odpowiedzi.