0% przygotowania do matury

Zadanie (1 pkt)

Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności 2(x-2)(x+2)\le0 i x>0.
 Ten typ zadania wystąpił na maturze.
Rozwiąż zadanie i zaznacz jedną z odpowiedzi.
Brawo! Zaznaczyłeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie zaznaczyłeś/aś prawidłowej odpowiedzi.