0% przygotowania do matury

Zadanie (1 pkt)

Rozwiązanie równania x(x-1)=10+x(x+4) należy do przedziału
 Ten typ zadania wystąpił na maturze.
Rozwiąż zadanie i zaznacz jedną z odpowiedzi.
Dobrze! Zaznaczyłeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie zaznaczyłeś/aś prawidłowej odpowiedzi.