Zadanie (2 pkt)

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o wysokości 7. Oblicz pole powierzchni bocznej tego stożka.
Rozwiąż zadanie i sprawdź swoją odpowiedź.
Dobrze! Otrzymałeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie otrzymałeś/aś prawidłowej odpowiedzi.