Zadanie (4 pkt)

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDEFGH przekątna AC podstawy ma długość 14. Kąt ACE jest równy 60^{\circ}. Oblicz objętość ostrosłupa ABCDE przedstawionego na poniższym rysunku.
A
B
C
D
E
F
G
H
 Ten typ zadania wystąpił na maturze.
Rozwiąż zadanie i sprawdź swoją odpowiedź.
Dobrze! Otrzymałeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie otrzymałeś/aś prawidłowej odpowiedzi.