Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki

Zadanie (4 pkt)

Suma cyfr liczby dwucyfrowej jest równa 11. Jeśli od tej liczby przemnożonej przez 2 odejmiemy liczbę o przestawionych cyfrach, to otrzymamy 20. Wyznacz tę liczbę.
Rozwiąż zadanie i sprawdź swoją odpowiedź.
Brawo! Otrzymałeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie otrzymałeś/aś prawidłowej odpowiedzi.