Zadanie (1 pkt)

Tworząca stożka ma długość 16 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45^{\circ}. Wysokość tego stożka jest równa
 Ten typ zadania wystąpił na maturze.
Rozwiąż zadanie i zaznacz jedną z odpowiedzi.
Dobrze! Zaznaczyłeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie zaznaczyłeś/aś prawidłowej odpowiedzi.