0% przygotowania do matury

Zadanie (2 pkt)

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o przekątnej 4\sqrt{ 42 }. Oblicz objętość tego walca.
Rozwiąż zadanie i sprawdź swoją odpowiedź.
Super! Otrzymałeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie otrzymałeś/aś prawidłowej odpowiedzi.