Zadanie (1 pkt)

Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). Wtedy \sin\beta jest równy
\beta
2
\sqrt{5}
3
Rozwiąż zadanie i zaznacz jedną z odpowiedzi.
Super! Zaznaczyłeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie zaznaczyłeś/aś prawidłowej odpowiedzi.