Zadanie (1 pkt)

Największą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności \frac{ 7x }{ 3 }<\frac{ 7 }{ 6 }-\frac{ x }{ 2 } jest
 Ten typ zadania wystąpił na maturze.
Rozwiąż zadanie i zaznacz jedną z odpowiedzi.
Super! Zaznaczyłeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie zaznaczyłeś/aś prawidłowej odpowiedzi.