Zadanie (1 pkt)

Liczby x_{1} i x_{2} są pierwiastkami równania -x^2+11x-30=0 i x_{1} > x_{2}. Oblicz 2x_{1}+x_{2}.
Rozwiąż zadanie i zaznacz jedną z odpowiedzi.
Dobrze! Zaznaczyłeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie zaznaczyłeś/aś prawidłowej odpowiedzi.