0% przygotowania do matury

Zadanie (2 pkt)

Rozwiąż nierówność 2x^{2}+8x+11\le0.
 Ten typ zadania wystąpił na maturze.
Rozwiąż zadanie i sprawdź swoją odpowiedź.
Super! Otrzymałeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie otrzymałeś/aś prawidłowej odpowiedzi.