0% przygotowania do matury

Zadanie (1 pkt)

Na rysunku zaznaczono długości boków i kąt \alpha trójkąta prostokątnego (zobacz rysunek). Wtedy
\alpha
2
3
\sqrt{13}
Rozwiąż zadanie i zaznacz jedną z odpowiedzi.
Brawo! Zaznaczyłeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie zaznaczyłeś/aś prawidłowej odpowiedzi.