Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki

Zadanie (1 pkt)

Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). Wtedy \tg\beta jest równy
\beta
\sqrt{5}
\sqrt{6}
\sqrt{11}
Rozwiąż zadanie i zaznacz jedną z odpowiedzi.
Dobrze! Zaznaczyłeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie zaznaczyłeś/aś prawidłowej odpowiedzi.