Zadanie (1 pkt)

Rozwiązaniem równania \frac{ 2x+8 }{ 2x-8 } = \frac{ 1 }{ 3 } jest
 Ten typ zadania wystąpił na maturze.
Rozwiąż zadanie i zaznacz jedną z odpowiedzi.
Dobrze! Zaznaczyłeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie zaznaczyłeś/aś prawidłowej odpowiedzi.