Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki

Zadanie (1 pkt)

Rozwiązanie równania x(x+4)=x(x+3)+3 należy do przedziału
 Ten typ zadania wystąpił na maturze.
Rozwiąż zadanie i zaznacz jedną z odpowiedzi.
Super! Zaznaczyłeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie zaznaczyłeś/aś prawidłowej odpowiedzi.