Zadanie (4 pkt)

Podstawą ostrosłupa ABCDE jest romb ABCD o boku długości 14. Kąt ABC rombu ma miarę 120^{\circ} oraz |AE|=|CE|=22 i |BE|=|DE|. Oblicz sinus kąta nachylenia krawędzi BE do płaszczyzny podstawy ostrosłupa. Wynik podaj w postaci ułamka dziesiętnego, w przybliżeniu do czterech miejsc po przecinku.
Rozwiąż zadanie i sprawdź swoją odpowiedź.
Super! Otrzymałeś/aś prawidłową odpowiedź.
Nie otrzymałeś/aś prawidłowej odpowiedzi.