Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki

Teoria

Teoria obejmuje i dokładnie wyjaśnia wszystkie zagadnienia, które mogą się pojawić na maturze podstawowej z matematyki.
Kliknij wybrany dział, by go rozwinąć.

1. Liczby rzeczywiste.

2. Wyrażenia algebraiczne.

3. Równania i nierówności. Układy równań.

4. Funkcje.

5. Ciągi.

6. Trygonometria.

7. Planimetria.

8. Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej.

9. Stereometria.

10. Kombinatoryka. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.