Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Liczby naturalne

Liczby naturalne to liczby 0, 1, 2, 3, ... .

Zbiór liczb naturalnych oznaczamy symbolem \mathbb{N}. Zatem możemy zapisać:

\mathbb{N} = \left\{0, 1, 2, 3, \ldots\right\}

Kwestia tego czy 0 należy do zbioru liczb naturalnych czy nie, jest kwestią umowy. My będziemy korzystać z definicji zbioru liczb naturalnych, w których jest 0.