Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria.

Czworokąt

Czworokąt to wielokąt o czterech bokach.

A
B
C
D
\alpha
\beta
\gamma
\delta
czworokąt ABCD
Suma kątów czworokąta jest równa 360^{\circ}.

Czyli w czworokącie z rysunku: \alpha + \beta + \gamma + \delta = 360^{\circ}.

Każdy czworokąt ma dwie przekątne (oznaczane często jako d_{1} i d_{2}), czyli odcinki, które łączą dwa niesąsiednie wierzchołki:

A
B
C
D
przekątna
przekątna
przekątne w czworokącie

Wśród czworokątów możemy wyróżnić: