Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Liczby względnie pierwsze

Jeśli \text{NWD}(a,b) = 1, to liczby a i b nazywamy względnie pierwszymi. Oznacza to, że liczby te nie mają żadnego wspólnego dzielnika oprócz 1. Na przykład: liczby 9 i 10 są względnie pierwsze, gdyż \text{NWD}(9,10) = 1.

Liczba 1 jest względnie pierwsza z każdą inną: \text{NWD}(346,1) = 1.