Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
2. Wyrażenia algebraiczne.

Postać uporządkowana wielomianu

Mówimy, że wielomian jest w postaci uporządkowanej (jest wielomianem uporządkowanym) jeśli wyrazy wielomianu są ułożone zgodnie z malejącymi wykładnikami potęg x. Zatem:

  • wielomian W(x) = 5x^{4} + 6x^{2} - x + 4 jest wielomianem w postaci uporządkowanej,
  • wielomian V(x) = 4x + 5 + x^{2} nie jest wielomianem w postaci uporządkowanej, ale jeśli uporządkujemy jego wyrazy zgodnie z malejącymi wykładnikami potęg x to uzyskamy wielomian uporządkowany: V(x) = x^{2} + 4x + 5.