Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Liczby niedodatnie

Liczby niedodatnie, jak sama nazwa wskazuje, nie są liczbami dodatnimi, czyli są to wszystkie liczby rzeczywiste mniejsze lub równe 0 (0 nie ma znaku, więc tym bardziej nie ma znaku dodatniego, zatem należy do liczb niedodatnich).

Zbiór liczb niedodatnich oznaczamy symbolem \mathbb{R_{-}^{0}}.

\mathbb{R_{-}^{0}} = \left\{x\in\mathbb{R}: x \le 0\right\}\hspace{4mm} (czytamy: "liczby x należące do zbioru liczb rzeczywistych takie, że x\le 0")