Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
3. Równania i nierówności. Układy równań.

Rozwiązywanie równań kwadratowych – zero rozwiązań

Przykład. Rozwiąż równanie: -3x^{2} + 5x - 3 = 0.

Obliczamy deltę:

a = -3, b = 5, c = -3

\Delta = b^{2} - 4ac = 5^{2} - 4\cdot (-3) \cdot (-3) = 25 - 36 = -11

\Delta < 0, zatem nie mamy rozwiązań, czyli: x \in\varnothing.

Dodatkowo zobaczmy jak wygląda wykres funkcji kwadratowej g(x) = -3x^{2} + 5x - 3:

wykres funkcji g(x) = -3x^{2} + 5x - 3 i brak miejsc zerowych