Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Liczba przeciwna i odwrotna

-a jest liczbą przeciwną do liczby a.
\frac{1}{a} jest liczbą odwrotną do liczby a \ne 0 (odwrotnością liczby a \ne 0).

Zatem liczbą przeciwną do 2 jest -2, zaś liczbą odwrotną do 2 jest \frac{1}{2}. Liczbą przeciwną do -3 jest -(-3) = 3, zaś liczbą odwrotną do -3 jest \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}.

Liczbą przeciwną do 0 jest 0, zaś liczba odwrotna do 0 nie istnieje.