Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste

Liczby nieujemne

Liczby nieujemne, jak sama nazwa wskazuje, to nie liczby ujemne, czyli wszystkie liczby rzeczywiste większe lub równe 0 (0 nie ma znaku, więc tym bardziej nie ma znaku ujemnego, zatem należy do liczb nieujemnych).

Zbiór liczb nieujemnych oznaczamy symbolem \mathbb{R_{+}^{0}}.

\mathbb{R_{+}^{0}} = \left\{x\in\mathbb{R}: x \ge 0\right\}\hspace{4mm} (czytamy: "liczby x należące do zbioru liczb rzeczywistych takie, że x\ge 0")