Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
10. Kombinatoryka. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Zdarzenie pewne

Zdarzeniem pewnym nazywamy zbiór złożony ze wszystkich zdarzeń elementarnych, czyli po prostu przestrzeń zdarzeń elementarnych i dlatego oznaczamy je symbolem \Omega. Mówimy, że jest to zdarzenie, które musi zajść. Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia pewnego jest równe 1:

P(\Omega) = 1

Załóżmy, że rzucamy sześcienną kostką do gry. Niech A oznacza zdarzenie polegające na wyrzuceniu liczby oczek mniejszej jak 7. Zatem A = \left\{1, 2, 3, 4, 5, 6\right\} = \Omega, czyli P(A) = P(\Omega) = 1. Zdarzenie A jest zdarzeniem pewnym (pewne jest, że rzucając sześcienną kostką do gry wyrzucimy liczbę oczek mniejszą jak 7).

Zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia pewnego jest zdarzenie niemożliwe.