Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Liczby całkowite

Liczby całkowite to liczby naturalne plus liczby do nich przeciwne, czyli ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... .

Zbiór liczb całkowitych oznaczamy symbolem \mathbb{C}. Zatem możemy zapisać:

\mathbb{C} = \left\{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\right\}

Jak widać zbiór liczb naturalnych \mathbb{N} zawiera się w zbiorze liczb całkowitych \mathbb{C}, co można zapisać:

\mathbb{N} \subset \mathbb{C}