Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Ułamek zwykły

Ułamek zwykły to liczba postaci \frac{a}{b}, gdzie a nazywamy licznikiem, zaś b \ne 0 mianownikiem.

Kreska ułamkowa pomiędzy liczbami a i b symbolizuje dzielenie (a jak wiemy nie można dzielić przez 0, stąd też w mianowniku nie może być zera):

8:7 = \frac{8}{7}

1:2 = \frac{1}{2}

Ułamek \frac{2}{3} należy rozumieć następująco: całość dzielimy na 3 równe części, a \frac{2}{3} oznacza dwie z tych części. Podobnie \frac{4}{3} oznacza cztery z tych części, czyli więcej jak całość (bo całość jest złożona tutaj z trzech części). Dlatego też \frac{4}{3} można zapisać jako 1\frac{1}{3}, czyli całość i jedna z tych części.

Analogicznie ułamek \frac{4}{5} należy rozumieć tak: całość dzielimy na 5 równych części, a \frac{4}{5} oznacza cztery z tych części. Podobnie \frac{12}{5} oznacza dwanaście z tych części, czyli więcej jak dwie całości (bo całość jest złożona tutaj z pięciu części, czyli dwie całości są złożone z dziesięciu części). Dlatego też \frac{12}{5} można zapisać jako 2\frac{2}{5}, czyli dwie całości i dwie z tych części.