Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
4. Funkcje

Argumenty (dziedzina) i wartości (przeciwdziedzina) funkcji

Funkcja argumentom przyporządkowuje wartości. Czyli w przypadku funkcji y=f(x) argument to x, zaś wartość to y. Argumenty są odkładane na osi Ox, zaś wartości na osi Oy.

Zbiór wszystkich argumentów funkcji nazywamy dziedziną tej funkcji i oznaczamy wielką literą D.

Musimy umieć wyznaczać dziedzinę funkcji. To bardzo ważne.

Zbiór wszystkich wartości funkcji nazywamy przeciwdziedziną tej funkcji (lub zbiorem wartości) i oznaczamy wielkimi literami PD (lub ZW).