Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
9. Stereometria.

Wielościan foremny

Wielościan foremny to wielościan, którego wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi, zaś w każdym wierzchołku zbiega się ta sama liczba krawędzi.

Istnieje tylko pięć wielościanów foremnych (istnieje dowód na to, że nie ma ich więcej). Do najbardziej popularnych należą: