Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria.

Dwusieczna kąta

Dwusieczna kąta jest to półprosta, o początku w wierzchołku kąta, dzieląca ten kąt na dwa równe kąty (kąty o równych miarach):

A
B
C
\frac{\alpha}{2}
\frac{\alpha}{2}
dwusieczna
dwusieczna \sphericalangle CAB