Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
3. Równania i nierówności. Układy równań.

Nierówność liniowa

Nierówność liniowa różni się w zapisie od równania liniowego jedynie tym, że zamiast znaku "=" ma znak nierówności: >, <, \ge lub \le, np:

3x + 8 > 0

-2x \le 0

Podobnie jak przy równaniach: jeśli nierówność nie ma postaci takiej, że po prawej stronie jest 0, zawsze można do takiej postaci doprowadzić przerzucając składniki z prawej strony na lewą:

-4x + 2 \ge 11 - 3x

-4x + 2 - 11 + 3x \ge 0

-x - 9 \ge 0