Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Wartość bezwzględna (moduł)

Wartość bezwzględna (zwana inaczej modułem) usuwa znak ujemny liczby (o ile liczba go ma). Czyli wartość bezwzględna z -4, co zapisujemy jako |-4|, jest równa 4 (pominęliśmy minus). Wartość bezwzględna z 5, co zapisujemy jako |5|, jest równa 5 (liczba 5 jest dodatnia, więc wartość bezwzględna nic z nią nie robi). I dalej:

|-2\cdot 5|=|-10| = 10

|0|=0

|-4 \cdot (-3)|=|12| = 12

|-\sqrt{2}|=\sqrt{2}

|\frac{1}{2}|=\frac{1}{2}

Jak widzimy wartość bezwzględna (moduł) jest zawsze liczbą nieujemną.