Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria.

Liczba przekątnych w wielokącie

Przekątne to odcinki, które łączą dwa niesąsiednie wierzchołki w wielokącie.

Wielokąt o n bokach ma \frac{n(n-3)}{2} przekątnych.

Na przykład w siedmiokącie (n = 7) mamy \frac{n(n-3)}{2} = \frac{7(7-3)}{2} = \frac{7\cdot 4}{2} = \frac{28}{2} = 14 przekątnych:

A
B
C
D
E
F
G
siedmiokąt i jego wszystkie przekątne