Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria.

Łuk okręgu

Każdy kąt środkowy w okręgu wyznacza łuk okręgu, czyli część okręgu zawartą pomiędzy ramionami kąta środkowego:

A
B
S
r
r
\alpha
łuk AB okręgu dla kąta środkowego \alpha

Jeśli łuk okręgu stanowi połowę okręgu, to nazywamy go półokręgiem:

A
B
S
180^{\circ}
półokrąg AB

Możemy obliczyć długość l łuku okręgu:

l = \frac{\alpha}{360^{\circ}}2\pi r, gdzie miara kąta \alpha podana jest w stopniach.