Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
4. Funkcje.

Wierzchołek funkcji kwadratowej

Wierzchołek funkcji kwadratowej (wierzchołek paraboli) to najniższy punkt na paraboli w przypadku ramion skierownych do góry lub najwyższy w przypadku ramion skierowanych do dołu:

wierzchołek funkcji kwadratowej (a > 0)
wierzchołek funkcji kwadratowej (a < 0)
Wierzchołek funkcji kwadratowej y=ax^{2}+bx+c ma współrzędne: W = (\frac{-b}{2a},\frac{-\Delta}{4a}).

Często pierwszą współrzędną wierzchołka funkcji kwadratowej oznaczamy jako x_{W}, zaś drugą współrzędną jako y_{W}. Zatem:

x_{W} = \frac{-b}{2a}

y_{W} = \frac{-\Delta}{4a}