Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
5. Ciągi.

Monotoniczność ciągu arytmetycznego

O monotoniczności ciągu arytmetycznego mówi nam jego różnica r. Jeśli:

  • r > 0, to ciąg arytmetyczny jest rosnący, np. w ciągu arytmetycznym: (-3, -1, 1, 3, 5, ...) różnica r = 2 > 0 i ciąg jest rosnący,
  • r < 0, to ciąg arytmetyczny jest malejący, np. w ciągu arytmetycznym: (100, 95, 90, 85, 80, ...) różnica r = -5 < 0 i ciąg jest malejący,
  • r = 0, to ciąg arytmetyczny jest stały, np. w ciągu arytmetycznym: (8, 8, 8, 8, ...) różnica r = 0 i ciąg jest stały.