Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste

Liczba pi

Liczba pi (\pi) to liczba niewymierna:

\pi = 3{,}14159265358979323846 \ldots \approx 3{,}14

Pojawia się ona między innymi przy obliczaniu pola i obwodu koła (czy też długości okręgu). W obliczeniach nie przybliża się liczby \pi wartością liczbową 3{,}14 chyba, że w poleceniu jest prośba o podanie wyniku przybliżonego.