Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria.

Koło i okrąg

Koło określamy podając środek koła (punkt na płaszczyźnie, najczęściej nazywany literą S) i promień koła (dodatnią liczbę rzeczywistą, najczęściej oznaczaną literą r). Koło jest zbiorem punktów płaszczyzny, które są odległe od środka koła o nie więcej jak długość promienia:

S
r
koło o środku w punkcie S i promieniu r

Będziemy zamalowywać koło w środku, aby móc odróżnić je od okręgu. Okrąg to brzeg koła, czyli zbiór punktów oddalonych od środka koła (zwanego tutaj środkiem okręgu) dokładnie o długość promienia koła (zwanego tutaj promieniem okręgu):

S
r
okrąg (brzeg koła) o środku w punkcie S i promieniu r

Koło składa się zatem z okręgu i wszystkich punktów w jego wnętrzu.

Wzory na pole P i obwód L koła (długość L okręgu) o promieniu r:

P = \pi r^{2}
L = 2\pi r