Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Potęga potęgi

(a^{m})^{n} = a^{m\cdot n}

Zatem w przypadku potęgowania potęgi podstawę przepisujemy, natomiast wykładniki mnożymy:

(3^{2})^{3} = 3^{2\cdot 3} = 3^{6} = 729

((-2)^{\frac{3}{2}})^{2} = (-2)^{\frac{3}{2}\cdot 2} = (-2)^{3} = -8