9. Stereometria

Ściany równoległe

Dwie ściany w wielościanie nazywamy równoległymi jeśli zawierają się w płaszczyznach, które nie mają ze sobą punktów wspólnych:

ściana I
ściana II
płaszczyzna
płaszczyzna
ściany równoległe w wielościanie