Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
4. Funkcje.

Określanie funkcji za pomocą tabeli

Niektóre funkcje można określać także poprzez tabelę:

x-2035
f(x)-115-2

Te "niektóre" funkcje to takie, które mają tylko kilka liczb w dziedzinie (wiadomo: tabela nie może być za długa). Przedstawiona funkcja f przyporządkowuje liczbom: -2, 0, 3 i 5 (pierwszy wiersz tabeli) odpowiednio liczby: -1, 1, 5 i -2 (drugi wiersz tabeli). Ma tylko cztery argumenty i cztery wartości.

Podobnie wyglądającą tabelą będziemy się też posługiwać przy rysowaniu wykresów funkcji, ale wtedy będzie ona spełniała rolę pomocy przy rysowaniu, a nie definiowała całej funkcji.