Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
9. Stereometria.

Bryła obrotowa

Każdą figurę płaską można zacząć obracać wokół pewnej prostej. Wielokąty możemy na przykład obracać wokół prostej zawierającej jeden z ich boków.

Sam obrót i pojęcia z nim związane wytłumaczymy na prostym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że mamy wykonaną z plastiku chorągiewkę:

k
plastikowa chorągiewka

Zaczynamy powyższą chorągiewkę obracać coraz szybciej wokół prostej k. Po chwili będzie nam się wydawało, że na szczycie widzimy bryłę. To właśnie bryła obrotowa. Nazywa się ją tak dlatego, że powstaje z obrotu pewnej figury płaskiej wokół wybranej prostej, którą z kolei nazywamy osią obrotu.

k
oś obrotu
chorągiewka wirująca wokół prostej k

Wśród brył obrotowych możemy wyróżnić: