Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Potęga iloczynu i ilorazu

(a\cdot b)^{m} = a^{m}\cdot b^{m}
(\frac{a}{b})^{m}=\frac{a^{m}}{b^{m}}

(5\cdot 7)^5 = 5^5\cdot 7^5

(3x)^3 = 3^{3}x^3 = 27x^3

(\frac{3}{2})^{4} = \frac{3^{4}}{2^{4}} = \frac{81}{16}

6^{3}\cdot (\frac{1}{3})^{3} = (6\cdot \frac{1}{3})^{3} = 2^3 = 8

\frac{24^{6}}{12^{6}} = (\frac{24}{12})^{6} = 2^{6} = 64