Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
9. Stereometria.

Jak rysować graniastosłupy?

Narysujemy graniastosłup prawidłowy czworokątny.

Narysujmy najpierw dolną podstawę. Pamiętajmy, że rysunek bryły jest robiony w rzucie, zatem w podstawie musimy narysować przechylony w prawo i lekko spłaszczony od góry kwadrat. Zatem ma on wyglądać jak równoległobok:

podstawa dolna graniastosłupa

Dorysujmy teraz do podstawy równej długości krawędzie boczne:

podstawa i krawędzie boczne graniastosłupa

Teraz wystarczy połączyć górne końce krawędzi bocznych, by otrzymać górną podstawę graniastosłupa:

gotowy graniastosłup