Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
9. Stereometria.

Kąt pomiędzy ścianami (kąt dwuścienny)

Aby zaznaczyć kąt pomiędzy ścianami (zwany kątem dwuściennym) znajdujemy najpierw wspólną krawędź tych dwóch ścian. Następnie do wybranego punktu na tej krawędzi prowadzimy dwa odcinki, jeden zawarty w pierwszej ścianie, drugi – w drugiej, tak aby były one prostopadłe do tej krawędzi. Kąt pomiędzy tymi odcinkami to kąt dwuścienny (czyli kąt pomiędzy tymi ścianami):

odcinek
odcinek
wspólna
krawędź
ściana I
ściana II
\alpha
kąt dwuścienny \alpha

Warto tak zaznaczyć kąt dwuścienny na rysunku, aby ramiona kąta (wyznaczone odcinki na ścianach) z innymi krawędziami czy też przekątnymi wielościanu tworzyły jakieś figury (najczęściej trójkąty):

A
B
C
D
\alpha
kąt dwuścienny \alpha w czworościanie foremnym