Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Logarytm z jedynki

Logarytm z jedynki jest zawsze równy 0:

\log_{a}1 = 0

Jest tak dlatego, że dowolna liczba różna od 0 podniesiona do potęgi 0 daje w wyniku liczbę 1:

\log_{2}1 = 0, bo 2^{0} = 1

\log_{\frac{1}{3}}1 = 0, bo (\frac{1}{3})^{0} = 1