Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria

Wysokość trójkąta

Wysokość trójkąta jest to odcinek łączący jeden z wierzchołków trójkąta z przeciwległym bokiem, prostopadły do tego boku:

A
B
C
D
h
podstawa
wysokość h opuszczona na podstawę trójkąta

Najczęściej rysujemy wysokość, która "opada" na podstawę trójkąta.

W trójkącie mamy zawsze trzy wysokości:

A
B
C
D
E
F
G
h_1
h_2
h_3
wszystkie trzy wysokości h_{1}, h_{2} i h_{3} w trójkącie

Wszystkie trzy wysokości trójkąta przecinają się zawsze w jednym punkcie.

W trójkątach prostokątnych przyprostokątne są dwoma wysokościami:

A
B
C
D
h_1
h_2
h_3
wysokości h_{1}, h_{2} i h_{3} w trójkącie prostokątnym

W trójkątach rozwartokątnych dwie wysokości wychodzą na zewnątrz trójkąta i opadają na przedłużenia boków:

A
B
C
D
E
F
h_1
h_2
h_3
wysokości h_{1}, h_{2} i h_{3} w trójkącie rozwartokątnym

W trójkątach równoramiennych wysokość opadająca na podstawę dzieli ją na dwa odcinki równej długości:

A
B
C
a
a
\alpha
\alpha
b
b
h
wysokość h opadająca na podstawę trójkąta równoramiennego