Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria.

Prostokąt

Prostokąt, jak sama nazwa wskazuje, to czworokąt, który ma kąty proste. Tylko kąty proste. Przeciwległe boki prostokąta są sobie równe:

A
B
C
D
a
a
b
b
prostokąt

Przekątne w prostokącie są sobie równe i przecinają się w swoich połowach:

A
B
C
D
c
c
c
c
\alpha
\alpha
\beta
\beta
przekątne w prostokącie

Wzory na pole P i obwód L prostokąta o bokach a i b:

P = ab
L = a + b + a + b = 2a + 2b