Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka

Przestrzeń zdarzeń elementarnych

Wszystkie możliwe zdarzenia elementarne w danym doświadczeniu losowym tworzą tzw. przestrzeń zdarzeń elementarnych, którą oznaczamy symbolem \Omega (czytamy: "omega").

W doświadczeniu losowym z rzutem sześciościenną kostką do gry, mamy sześcioelementową przestrzeń zdarzeń elementarnych:

\Omega – wszystkie możliwe wyniki rzutu sześciościenną kostką do gry

\Omega = \left\{1, 2, 3, 4, 5, 6\right\}\hspace{4mm} (każdy element zbioru \Omega to zdarzenie elementarne)

Nie zawsze trzeba wypisywać wszystkie zdarzenia elementarne, bo często jest ich za dużo. Wystarczy wtedy sam opis słowny, na przykład:

\Omega – wszystkie możliwe wyniki losowania dwóch kart z talii 52 kart