Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Różnica zbiorów

Różnica zbiorów A i B to zbiór, który zawiera wszystkie elementy ze zbioru A, których nie ma w zbiorze B.

Różnicę zbiorów oznaczamy symbolem \setminus, czyli A \setminus B to różnica zbiorów A i B.

Zatem, jeśli A=\left\{1, 4, 7\right\} i B=\left\{2, 4, 7, 8, 10\right\}, to A \setminus B = \left\{1\right\}, zaś B \setminus A = \left\{2, 8, 10\right\}.

A
B
A \setminus B, czyli różnica zbiorów A i B
A
B
B \setminus A, czyli różnica zbiorów B i A