Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Odejmowanie ułamków

Aby odjąć dwa ułamki od siebie, trzeba je najpierw rozszerzyć do wspólnego mianownika (o ile nie mają wspólnych mianowników), a następnie odjąć ich liczniki, przepisując wspólny mianownik, czyli:

\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a - b}{c}

\frac{13}{5} - \frac{6}{5} = \frac{13 - 6}{5} = \frac{7}{5}

\frac{2}{7} - \frac{5}{14} = \frac{2\cdot 2}{7\cdot 2} - \frac{5}{14} = \frac{4}{14} - \frac{5}{14} = \frac{4 - 5}{14} = \frac{-1}{14} = -\frac{1}{14}

2 - \frac{5}{4} = \frac{2}{1} - \frac{5}{4} = \frac{2\cdot 4}{1\cdot 4} - \frac{5}{4} = \frac{8}{4} - \frac{5}{4} = \frac{3}{4}