Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Liczby pierwsze

Liczba pierwsza to liczba naturalna większa od 1, która dzieli się wyłącznie przez 1 i samą siebie. Zatem liczbami pierwszymi bedą: 2, 3, 5, 7, 11, ... . Dla przykładu: 4 nie jest liczbą pierwszą gdyż dzieli się nie tylko przez 1 i samą siebie, ale również przez 2.