Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria

Wielokąt

Wielokąt (inaczej n-kąt) to figura płaska o n kątach i n bokach, gdzie n \in \mathbb{N} i n \ge 3. Zatem dla n = 3 będą to trójkąty (3 kąty, 3 boki), dla n = 4 czworokąty (4 kąty, 4 boki), dla n = 5 pięciokąty (5 kątów, 5 boków), dla n = 6 sześciokąty (6 kątów, 6 boków) i tak dalej: siedmiokąty, ośmiokąty, dziewięciokąty, ...