Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
8. Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej.

Prostopadłość

Proste na płaszczyźnie są prostopadłe jeśli przecinają się pod kątem prostym. Prostopadłość zapisujemy z użyciem symbolu \perp i czytamy: "jest prostopadła/y do":

k
l
k \perp l (prosta k jest prostopadła do prostej l)

Odcinki na płaszczyźnie są prostopadłe, jeżeli proste je zawierające są prostopadłe:

A
B
C
D
CD\perp AB (odcinek CD jest prostopadły do odcinka AB)