Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Liczby naturalne dodatnie

Liczby naturalne dodatnie to liczby naturalne większe od 0, czyli: 1, 2, 3, ... .

Zbiór liczb naturalnych dodatnich oznaczamy symbolem \mathbb{N_{+}}. Zatem możemy zapisać:

\mathbb{N_{+}} = \left\{1, 2, 3, \ldots\right\}