Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
9. Stereometria

Kąty w wielościanach

Prawidłowe zaznaczenie kątów w wielościanach przysparza nieraz problemów. Dlatego warto znać kilka prostych zasad jak takie kąty zaznaczać. Mamy dosłownie trzy rodziaje kątów, jakie mogą się pojawić w wielościanie:

Pamiętajmy, że jedną z podstaw poprawnego rozwiązania zadania ze stereometrii jest prawidłowo wykonany rysunek. Musimy być pewni, że kąt, który zaznaczamy jest właśnie tym kątem, o który chodzi w danym zadaniu.