Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
9. Stereometria.

Rzut prostokątny odcinka

Rzut prostokątny odcinka na ścianę możemy sobie wyobrażać jako upadek tego odcinka na tę ścianę, tak jakby była ona powierzchnią ziemi. Oznacza to, że punkty odcinka spadają na tę ścianę pod kątem prostym:

A
B
B'
rzut prostokątny odcinka AB na ścianę

Nie musimy oczywiście rzutować każdego punktu odcinka na ścianę. Wystarczy wziąć jego koniec, który nie leży na tej ścianie, zrzucić go na nią pod kątem prostym i połączyć z końcem, który był od początku wspólny z tą ścianą.

Pamiętajmy, aby zawsze zaznaczać kąt prosty przy rzutach prostokątnych. Uwidaczniamy w ten sposób trójkąt prostokątny, który może być bardzo pomocny przy rozwiązaniu zadania.