Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
7. Planimetria.

Trapez

Trapez to czworokąt, który ma dwa przeciwległe boki równoległe. Boki równoległe nazywamy podstawami trapezu (dolną i górną), dwa pozostałe boki nazywamy ramionami trapezu. Suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu jest równa 180^{\circ}:

A
B
C
D
\alpha
\beta
\gamma
\delta
podstawa górna
podstawa dolna
ramię
ramię
trapez
\alpha + \delta = 180^{\circ}
\beta + \gamma = 180^{\circ}

Wysokością trapezu jest odległość pomiędzy jego dwoma podstawami:

A
B
C
D
E
F
h
h
wysokość h trapezu zaznaczona na dwa sposoby

Trapez równoramienny to trapez, w którym ramiona są tej samej długości:

A
B
C
D
\alpha
\alpha
\beta
\beta
c
c
trapez równoramienny
zwróćmy uwagę na równe kąty przy podstawach

Trapez prostokątny to trapez, w którym kąty przy jednym ramieniu są kątami prostymi:

A
B
C
D
trapez prostokątny

A czy poniższa figura jest trapezem?

A
B
C
D
czy to trapez?

Tak, to trapez. W końcu ma dwa przeciwległe boki równoległe.

Wzór na pole P trapezu:

P = \frac{1}{2}(a+b)h
A
B
C
D
E
h
a
b
trapez o podstawach a i b i wysokości h

Aby obliczyć obwód L trapezu wystarczy zsumować długości wszystkich jego boków.