Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Liczby rzeczywiste

Liczby wymierne i liczby niewymierne tworzą zbiór liczb rzeczywistych – zbiór wszystkich możliwych liczb, z którymi mamy do czynienia na maturze z matematyki.

Zbiór liczb rzeczywistych oznaczamy symbolem \mathbb{R}. Zatem możemy zapisać:

\mathbb{R} = \mathbb{W} \cup \mathbb{NW}

Dodatkowo ponieważ \mathbb{N} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{W}, a \mathbb{W} \subset \mathbb{R}, to:

\mathbb{N} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{W} \subset \mathbb{R}

\mathbb{R}
\mathbb{W}
\mathbb{NW}
\mathbb{C}
\mathbb{N}
zbiory liczbowe