Zadania CKE | Matura podstawowa z matematyki
1. Liczby rzeczywiste.

Przybliżenie liczby

Przybliżenie liczby stosujemy przy jej rozwinięciu dziesiętnym. Jeśli liczba w rozwinięciu dziesiętnym ma długą część ułamkową, np. 34{,}53259965 to możemy przybliżyć tę liczbę do mniejszej liczby miejsc po przecinku. Wtedy przepisujemy liczbę do ustalonego miejsca po przecinku, z tym że ostatnią cyfrę przybliżenia zwiększamy o 1 jeśli następująca po niej cyfra jest \ge 5. Aby zaznaczyć, że liczba została przybliżona zamiast znaku "=" stosujemy znak "\approx".

Przybliżenie do dwóch miejsc po przecinku:

34{,}53259965\approx 34{,}53

Przybliżenie do trzech miejsc po przecinku:

34{,}53259965\approx 34{,}533\hspace{4mm} (zwiększyliśmy 2 o 1, gdyż następną cyfrą jest 5 \ge 5)

Przybliżenie do części całkowitej:

34{,}53259965\approx 35\hspace{4mm} (zwiększyliśmy 4 o 1, gdyż następną cyfrą jest 5 \ge 5)

Przybliżenie do pięciu miejsc po przecinku:

34{,}53259965\approx 35{,}53260\hspace{4mm} (zwiększyliśmy 9 o 1, gdyż następną cyfrą jest 9 \ge 5, ale ponieważ zwiększenie 9 o 1 daje 10, to zamiast 9 wpisaliśmy 0, zaś 1 dodaliśmy do poprzedzającej ją cyfry 5)

Przybliżenie do sześciu miejsc po przecinku:

34{,}53259965\approx 35{,}532600\hspace{4mm} (zwiększyliśmy 9 o 1, gdyż następną cyfrą jest 6 \ge 5, ale ponieważ zwiększenie 9 o 1 daje 10, to zamiast 9 wpisaliśmy 0, zaś 1 dodaliśmy do poprzedzającej ją cyfry 9, ale tu znów 9 + 1 = 10, więc zamiast 9 wpisaliśmy 0 a 1 dodaliśmy do poprzedzającej ją cyfry 5)

Pamiętaj, by stosować przybliżone rozwinięcie dziesiętne liczby tylko wtedy, gdy masz takie polecenie.